Lundby kunne tangere legende. Slik gikk det ikke.

foto