Dommen mot friidrettsprofilen vakte sterke reaksjoner. Nå ankes den.