Krever fire års fengsel for kontroversiell idrettstopp