Av landets 16.000 sponsorobjekter er Oilers nummer fem