Endelig åpning: Dette ser klubbene i lokalfotballen mest frem til

foto