Under et døgn etter at de siste festdeltagerne på Brann Stadion hadde forlatt stedet, får daglig leder Vibeke Johannesen de første meldingene om hva som skal ha utspilt seg i lokalene.

Det skjedde i en nærmere 50 minutter lang samtale fra en person med nær kjennskap til hva som skal ha skjedd denne natten. I samtalen skal vedkommende ha uttrykt at det trolig hadde skjedd noe straffbart, ifølge VGs opplysninger.

Sportsklubben skal i dagene etterpå blant annet ha vært i kontakt med minst to av de kvinnelige festdeltagerne. Ifølge VGs opplysninger fører Branns henvendelser til at politiet sender klubben et brev hvor de ber dem holde seg unna.

«Det anmodes om at det ikke gjennomføres samtaler med vitner utenfor SK Branns apparat på nåværende tidspunkt», står det i brevet som påtaleleder Lillian Kleppe senere sender til Johannesen.

ÅSTED: Nachspielet som ble holdt på Brann Stadion natt til 10. august førte til at politiet siktet en mann for voldtekt og en annen for kroppskrenkelse. Foto: Fredrik Solstad

Kunne være til skade for etterforskningen

Brevet kommer etter at et av vitnene kontaktet politiet og fortalte at vedkommende hadde blitt forsøkt kontaktet av klubben. Vitnet hadde tidligere hatt kontakt med klubben før politiet opprettet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep på nachspielet på klubbens hjemmebane.

En spiller ble siktet for voldtekt etter nachspielet, men saken ble av statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane henlagt på bevisets stilling i midten av oktober.

17. august går det ut et brev fra Vest politidistrikt, hvor de blant annet skriver at de er kjent med at daglig leder har tatt kontakt med minst en av kvinnene som deltok på nachspielet. De ber klubben om ikke å kontakte flere vitner fordi det kan ødelegge politiets arbeid.

«Det vises til at etterforskningen er pågående, og det anses at slike samtaler kan være til skade for politiets etterforskning», skriver politiadvokat Lillian Kleppe i brevet. Hun vil ikke kommentere saken overfor VG.

Klubbens advokat hadde samme dag som de mottok politiets brev, meldt tilbake at de som arbeidsgiver hadde en plikt til å følge opp spillerne for mulige brudd på forpliktelser i arbeidsforholdet.

– Kan ikke være avskåret

I sitt svar til politiet understreker de at kun én av spillerne på daværende tidspunkt var under politiets etterforskning, og at de «selvsagt vil respektere politiets anmodning om ikke å innhente informasjon knyttet til disse forholdene fra vitner i saken».

«Klubben kan imidlertid ikke være avskåret fra å ha kontakt med sentrale personer knyttet til informasjon av betydning for øvrige forhold. SK Brann ber om respekt og forståelse for at det her er flere hensyn å ivareta» heter det i brevet fra advokaten.

Vitnet kontaktet politiet på ny dagen etter brevet var sendt, ifølge VGs opplysninger. Til politiet skal hun fortelle at hun har blitt kontaktet av klubben, som skal ha formidlet at de kunne la være å snakke om detaljer rundt forholdet som var under etterforskning.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, skriver i en e-post til VG at de aldri kontaktet vitnene i saken direkte, men at de hadde dialog med en person i nær relasjon til en av kvinnene som deltok på nachspielet etter at vedkommende og kvinnene skal ha kontaktet dem.

– Jeg hadde noe kontakt med NN (personen i nær relasjon til en av kvinnene, red. anm.) i den første perioden, blant annet for å vise at vi var tilgjengelige dersom kvinnene ønsket å prate med oss og hvis det var noe de ønsket fra oss.

DAGLIG LEDER: Vibeke Johannessen på Brann Stadion. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Avviser kontakt etter anmodning

Johannesen sier at hun hadde dialog med vedkommende om formiddag 17. august, og at Branns advokat også hadde kontakt med personen senere samme dag.

– Advokaten presiserte i mailen at vi ønsket å gi kvinnene anledning til å dele informasjon om andre forhold enn saken som var under etterforskning. Dette kom tydelig frem.

Hun sier at bakgrunnen var at de samlet inn fakta om nachspielet til deres interne håndtering, og at de ønsket å tilby kvinnene oppfølging dersom de hadde behov for eller ønsket det.

– På grunn av en travel møtedag med et langt styremøte denne dagen, leste vi ikke mailen med brevet fra politiet før etter at advokaten sendte mailen til NN.

Hun sier at vedkommende da svarte at de ikke ønsket ytterligere involvering i saken, og at dialogen ble avsluttet med en kort mail fra Branns advokat samme dag.

– Alt dette skjedde 17. august, og etter dette har verken jeg eller vår advokat hatt dialog med NN eller kvinnene. Dersom kvinnene kontaktet politiet dagen etter, må det være på bakgrunn av kontakten  vår advokat hadde med NN om ettermiddagen den 17. august før vi hadde lest brevet fra politiet. Vi har heller ikke mottatt noe svar eller oppfølgning fra politiet etter dette, sier Johannesen.

Bistandsadvokaten for de to fornærmede kvinnene, Hilde Cecilie Matre og Beate Hamre, ønsker ikke å kommentere saken.