TIL henter oftere spillere fra et spesielt område. Denne profilens «nye» jobb er med på å forklare hvorfor

foto