Har vært i to møter med Horneland: Her er Eggens dom over RBK

foto