Barlow: – Hva Senja gjør, det får de nå bare styre med

foto