Fylkeskommunen skal dele ut åtte idrettsstipender

Leder Steinar Bergstøl Andersen var godt fornøyd med at hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtok åtte idrettsstipender på 40.000 kroner hver. Leder Steinar Bergstøl Andersen var godt fornøyd med at hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet vedtok åtte idrettsstipender på 40.000 kroner hver. Foto: Martinsen, Jarle