Skademarerittet endelig over for Nina Løseth

foto