Sport

Smøresjefen er forberedt på å bli bortvist fra stadion. Da har han koronaplanen klar

Stein Olav Snesrud har avtalt med svenske og finske smørere at de skal hjelpe hverandre hvis noen rammes av korona. Nå får ikke smørerne ha nærkontakt med løperne, og Helene Marie Fossesholm må ha god avstand når hun skal få hjelp med skiene sine. Foto: Richard Sagen