«Dommeren er homoseksuell, vet det ikke selv, men konen heter Kjell»