Seertallene fra Blinkfestivalen danker ut OL-sendingene

foto