Idrettsanlegg prioriteres i fordelingen av spillemidlene

foto