Ungdommene fra Tsjekkia gjorde det bra på skolen. Belønningen var en tur til Trondheim

foto