Opplysninger til VG: Over én million i ukelønn for Ødegaard

foto