– Atina gleder seg veldig til å flytte hjem til familien, sier Katrine Lunde, som blir Vipers-spiller de neste tre årene fra og med sommeren av. – Atina gleder seg veldig til å flytte hjem til familien, sier Katrine Lunde, som blir Vipers-spiller de neste tre årene fra og med sommeren av. Foto: Kjartan Bjelland

Lille Atina (1) skal ha mye av æren for at Katrine Lunde kommer hjem

Hensynet til at dattera Atina skal vokse opp i Norge, var en sterkt medvirkende årsak til at Katrine Lunde (36) vender hjem til Vipers etter 13 år i utlandet.