Lokaloppgjør der taperen vil kjenne vondt i flere måneder