Zuccarellos lag på sisteplass etter ny smell

foto