Idretten var ukjent for få år siden. Nå dukker den opp overalt i distriktet

foto