Den nye loven innebærer blant annet det blir straffbart å rette markedsføring for pengespill direkte mot personer som har reservert seg mot dette hos bettingselskapet. Det blir også straffbart å markedsføre pengespill mot barn.

– Med denne loven legger vi oss på en hardere linje enn før. Hvorfor? Fordi vi har fått nok, sier Abid Raja.

Han utdyper:

– Vi har fått nok av utenlandske spillselskaper som ikke respekterer norsk lov, og som ikke opererer med ordentlige ansvarlighetstiltak. Vi har fått nok av at disse selskapene oppfordrer nordmenn til å spille seg pengelens, og til å ta opp forbrukslån for å spille enda mer. Og vi har definitivt fått nok av slitsom og aggressiv pengespillreklame.

Verken bransjeforeningen eller Frp’s Himanshu Gulati har sans for lovforslaget. Det kan du lese mer om mot slutten av denne saken.

Norge har enerettsmodell som gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett til å tilby de fleste former for pengespill.

– Jeg mener at pengespillpolitikken, i likhet med andre politikkområder som berører aktivitet som kan føre til avhengighet, må sette hensynet til dem som kan falle inn i avhengighet først. Spillavhengighet er ekstremt alvorlig og ødelegger liv, familier og vennskap, sier kulturministeren.

På Høyres landsmøte nylig ble det foreslått å vrake enerettsmodellen for å innføre en «svensk» modell med lisenser. Dette ble nedstemt.

Den nye loven gjør det forbudt å medvirke til å tilby og markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Forbudet rammer også de som videreformidler dette eller er ambassadører for utenlandske bettingselskaper.

– Brudd på forbudet kan medføre straff, sier Raja.

Han sier at den nye loven medfører en sterkere statlig kontroll med enerettstilbyderne, «samtidig som den tydeliggjør at det er forbudt å tilby eller markedsføre pengespill uten tillatelse».

– Lotteritilsynet gis nye virkemidler for å avdekke ulovlig pengespillvirksomhet, og flere effektive sanksjonsmidler for å slå ned på selskaper som ulovlig retter sine pengespill mot det norske markedet.

Regelen som pålegger norske banker å stanse transaksjoner til og fra ulovlige pengespill, blir ifølge Raja styrket og effektivisert.

– Flere av selskapene som retter sine pengespilltilbud ulovlig mot Norge er børsnoterte, og vil alltid ha et press på seg for å for å maksimere fortjenesten. Derfor er det ikke interessant for dem å innføre ansvarlighetstiltak som går for mye utover omsetningen. I stedet kjører de på med VIP-bonuser og gratis-spins for å få sine kunder til å tape enda mer, hevder kulturministeren, som derimot mener at Norsk Tipping har et «klart samfunnsoppdrag om å tilby ansvarlige spill som er egnet til å lede spillingen inn i regulerte og ansvarlige former».

Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill, mener at dette ikke er noen løsning for fremtiden:

– Intensjonene med å lage en ny felles pengespillov er gode. Men forslaget gjenspeiler ikke den teknologiske realiteten, eller den moderne forbrukeratferd på internett, og inneholder ikke løsninger på dagens utfordringer, mener han.

Ifølge Stenstrøm ønsker bransjeforeningen en debatt om spillregulering «basert på fakta og kunnskap».

– Jeg forventer at det blir tatt hensyn til våre innspill fra høringsrunde høsten 2020. Men mistenker at dette ikke er tilfelle og noterer meg at statsråden løfter frem sanksjoner – dette er helt feil vei å gå, mener Stenstrøm.

– Vi må erkjenne at nordmenn frivillig deltar i pengespill på internett og med utviklingen av ny teknologi, har spill blitt lettere tilgjengelig, og vokser særlig på nett.

Han viser til disse tallene:

  • 2020-tall viser at 66 prosent av alt onlinespill som nordmenn deltar i på nett, skjer hos utenlandske selskaper.

  • Over 250 000 nordmenn spiller ifølge Lotteritilsynet hos andre aktører enn Norsk Tipping, utenfor myndighetenes kontroll.

Carl Fredrik Stenstrøm mener at enerettsmodellen «ikke er en modell for fremtiden».

Frp-politiker Himanshu Gulati er enig med Stenstrøm. Han mener spillmonopolet har spilt fallitt.

– Regjeringen velger fortsatt å stikke hodet i sanden og late som at ikke 250 000 nordmenn årlig legger igjen milliarder av kroner hos utenlandske spillselskap.

– I stedet for å inkludere disse selskapene i en lisensmodell og skattlegge dem, så fornekter man virkeligheten og lar pengene forsvinne ut av Norge, mener Frp’s spillpolitiske talsmann.

Han trekker frem tre grunner til at han mener monopolet ikke fungerer:

  • 66% av onlinespillet til nordmenn skjer hos utenlandske spillselskaper.

  • Antall problemspillere har økt under enerettsmodellen.

  • Det blir mindre penger inn til gode samfunnsnyttige formål fordi man ikke inkluderer de utenlandske spillselskapene. I følge Menon Economics ville en lisensmodell gitt staten økte inntekter på 1,2-1,9 milliarder kroner.