Entreprenør kan få tvangsmulkt av kommunen. Nå svarer de med varsel om søksmål.