Hør debatten: Har MFK egentlig hatt noe utvikling de siste åra?

foto