Det kommer frem i et brev som hopplandslagets sponsorer mottok i helgen:

«Ledergruppa i Hopp har nå fremmet et forslag til løsning som bør føre til at konflikten mellom ledelsen i skiforbundet og hoppfamilien bilegges» heter det i brevet som er signert markedskoordinator for hopplandslaget, Arne Åbråten.

Han poengterer deretter at hoppkomiteen har sluttet seg til forslaget.

«Ledergruppa i hopp og Hoppkomiteen håper på en positiv mottagelse av forslaget fra forbundets generalsekretær» står det i brevet.

Leder i hoppkomiteen, Alf Tore Haug, ønsker ikke å kommentere saken, og viser til kommunikasjonssjef Espen Graff i skiforbundet (se under). Tidligere har hoppkomiteen støttet generalsekretær Ingvild Bretten Berg og resten av ledelsen i skiforbundet i feiden med Clas Brede Bråthen.

Hoppkomiteens leder Alf Tore Haug (foran) og markedskoordinator Arne Åbråten (t.v.). Foto: Geir Olsen

52-åringen anklages for å ha en uakseptabel oppførsel og er erklært uønsket i jobben når kontrakten som sportssjef for hopplandslaget går ut til våren. Han har da hatt jobben i 17 år på midlertidige kontrakter.

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, bekrefter overfor VG at styret i skiforbundet har kalt inn hoppkomiteen til et møte i dag, mandag. Han ønsker ikke å gå i detaljer på hva man skal diskutere, utover at temaet er den betente saken.

FAKTABOKS:

Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i Norges Skiforbund. Foto: Thomas Brun / NTB

Etter det VG forstår vil det ferske kompromissforslaget medføre at Clas Brede Bråthen får en stilling som toppidrettssjef for hopp, der han har ansvaret for sportslig aktivitet, men mister ansvaret for mer administrative oppgaver.

Selv om det ikke ligger under hans ansvarsområde, så skal han likevel kunne bidra opp mot rekruttering og markedsarbeid.

I forslaget vil dagens arrangementssjef, Ståle Villumstad, få en ny stilling som «hoppsjef», med ansvar for det administrative.

Norges Skiforbund har tidligere sagt at Bråthen har takket nei til et lignende tilbud. Bråthen har derimot hevdet at tilbudet han takket nei til, ville medført en helt ny stilling - som hadde spist ressurser fra et hopplandslag som allerede har knappe midler.

I det ferske forslaget som VG omtaler i denne saken, vil verken Bråthen eller Villumstad erstattes med en ny stilling.

I forslaget ligger det også at Bråthen vil rapportere til Villumstad - og ikke generalsekretær Ingvild Bretten Berg.