Analysen av Northugs blodprøve kan ta flere uker

foto