Smitteutbrudd sender Nordtveit og co. i virusisolasjon

foto