Drama i opprykkskampen: Klarer ikke å stille lag

foto