RBK finsikter forsvarer: - Han er absolutt spennende

foto