Stiller spørsmål ved formasjonsendringen: – Ikke drillet på flere måneder

foto