– Det er fryktelige ting som har skjedd blant utøvere, men vi kan si at kompetansen har blitt dramatisk forbedret siden disse historiene, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen på NRK-programmet Debatten torsdag kveld.

– Så dette er snøen som falt i fjor og nå er det ikke sånn? spør programleder Fredrik Solvang.

– Ja, langt på vei. Det vil fortsatt være utøvere som får problemer med spising og en andel som utvikler spiseforstyrrelser, og det må vi forebygge så godt vi kan. Men vi vil fange det opp på en helt annen måte enn den gangen, sier han.

– Og kompetansen er blitt betydelig forbedret. Den er såpass bra, at de programmene vi har utviklet ble hyllet internasjonalt og IOC har tatt det til seg og oppfordrer andre land til å gjøre som Norge.

– For her har vi fokus på helse foran prestasjon, sier Øvrebø.

Både VG og Dagbladet har de siste ukene satt fokus på spiseforstyrrelser i langrenn. Historien strekker seg over flere tiår. Flere tidligere utøvere har fortalt sin historier.

Da OL-vinner Øystein Pettersen (38) tok opp bekymringer om spiseforstyrrelser i langrenn, skal han ha blitt rådet til å holde munn.

Marthe Kristoffersen har innrømmet at hun så utøvere gjemme mat.

– Jeg har ikke sett dokumentasjon på at det er bedre i dag, dessverre, sier Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges idrettshøgskole.

Hun viser til nasjonal og internasjonal forskning som viser at det er en overhyppighet av spiseforstyrrelser i idretten på høyt nivå, spesielt i vektsensitive idretter som for eksempel langrenn.

– Norske idrettsmedisinere har i dag god kunnskap på feltet, noe de ikke hadde på den tiden vi har hørt historiene fra. Men at det ikke er like mange som har problemer i dag, det har jeg ikke sett noen dokumentasjon på, tillegger hun.

– Tvert imot så har antall henvendelser til Sunn idrett økt dramatisk, sier professoren.

Sunn idrett er Norges idrettsforbunds samlede arbeid om ernæring, mat og kropp.

– Vi i norsk idrett er veldig opptatt av å spre kunnskap, informasjon og kompetanse til de som er under toppidrettsnivå. Da er det Sunn idrett vi ønsker å utvikle. At vi sier at det er et satsingsområde betyr ikke at vi er ferdig satset, sier Vibecke Sørensen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund.

Sundgot-Borgen synes det er «helt tragisk» at Norges idrettsforbund ikke bruker forskningen som går på forebygging.

– Vi har ulikt syn på hvordan vi best skal komme videre. Vi mener hvordan vi jobber med Sunn idrett og har kontakt med andre behandlere i helsevesenet er en fornuftig vei videre, sier Vibecke Sørensen.