Det var etter ski-VM tidligere i år at styret i Norges Skiforbund mottok en månedsrapport fra hoppsjefen. Deler av innholdet skal ha fått flere styremedlemmer til å «reagere sterkt».

Det kommer frem i en intern, skriftlig dialog mellom advokatfirmaet Kluge og generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste. Notatet har tittelen «Vurdering av mulig oppsigelse – behov for ytterligere opplysninger» og er datert 26. august i år.

VG har fått tilgang på det aktuelle dokumentet, og kan i dag publisere samtlige avsnitt (se i bunn av saken) som ski-toppene har markert med gul tusj. Det ble gjort for å vise skiforbundets advokater hva de karakteriserer som «sleivspark».

Blant avsnittene som hoppleiren har skrevet og som ski-toppene reagerer på, er blant annet følgende:

«Det er bare å takke for denne lojaliteten fra medarbeidere som ble satt i permisjon til tider for å kunne fortsette med hoppsporten i Norge… I denne sammenhengen så tror jeg at noen av dem stusser på at forbundet leverer et overskudd, mens de ble satt i en økonomisk krevende situasjon i flere måneder».

Et annet sted i månedsrapporten står teksten i fet skrift under som gulmerket:

«Jeg vil gjerne takke alle som hadde trua på oss og våre ambisjoner med å gjennomføre sesongen på en så vanlig måte som mulig. Spesiell takk til alle som bidro aktivt i denne prosessen i positiv retning. Det var til tider færre enn vi hadde håpet».

REAGERTE: Skipresident Erik Røste. Foto: Cornelius Poppe / NTB

I protokollen etter et styremøte i skiforbundet i mars, står det ifølge notatet VG sitter på at hoppkomiteen fikk spørsmål om de stilte seg bak rapporten.

Ikke første gang

Daværende hoppkomitéleder skal ifølge advokat-notatet ha sagt at deler av rapporten er basert på administrasjonens synspunkt, og at den må sees i sammenheng med at flere var slitne og frustrerte etter en utfordrende sesong.

I styreprotokollen står det også, ifølge Kluge-notatet, at «styret uttrykte at rapportens kommunikasjonsform forventes endret til neste rapport».

«Det er viktig å kommentere at det ikke er første gang grenrapporten fra hopp har inneholdt sleivspark til styret og styrets beslutninger, og at dette har vært tema i styret ved flere anledninger» heter det også i Kluge-notatet.

Notatet består av en rekke spørsmål fra advokatene til skiforbundet, der ledelsen i forbundet svarer skriftlig, slik at advokatfirmaet Kluge kan vurdere en mulig oppsigelse av Bråthen.

Månedsrapporten VG omtaler i denne saken er forfattet av en rekke personer som jobber i hoppadministrasjonen i skiforbundet. Alexander Stöckl og trenerkollega Christian Meyer forteller at de har skrevet de fire partiene skistyret reagerte på.

– Formelt er dette hoppkomiteens rapport til skistyret. Men det stemmer at hver avdeling skriver sitt avsnitt, sender det til sportssjefen (Bråthen, red. anm.), som sammensetter alle delene og sender dette videre til hoppkomité for godkjenning. Derfra går rapporten til skistyret, sier landslagssjef Alexander Stöckl til VG.

LANDSLAGSSJEF: Alexander Stöckl vil beholde Clas Brede Bråthe som hoppsjef. Foto: Geir Olsen

– I hvilken grad mener du ordlyden i rapporten kan karakteriseres som sleivspark som det er fair å reagere på?

– Jeg må innrømme, når jeg leser det i etterkant, at slutten av min rapport kunne vært formulert på en annen måte. Jeg hadde ønsket meg at det var takhøyde for emosjoner og kritikk midt under en svært krevende sesong. I det øyeblikket jeg skrev rapporten var jeg skuffet over at jeg ikke opplevde direkte støtte, sier Stöckl, som mener han kunne bedt NSF-ledelsen om hjelp selv også.

Landslagssjefen forteller VG at han har skrevet månedsrapporter i ti år uten å ha blitt kontaktet om det han har levert:

– Hvis ledelsen hadde tatt kontakt i sammenheng med uklarheter eller urettferdig kritikk så hadde man sikkert unngått en del frustrasjoner, fornærmelser eller misforståelser, sier han.

INGEN KOMMENTAR: Det sier kommunikasjonssjef Espen Graff. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ingen kommentar

VG har stilt Norges Skiforbund flere spørsmål i forbindelse med denne saken.

Kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, viser til det samme svaret som han ga tirsdag, da VG også omtalte det interne Kluge-dokumentet:

«VG har fått tilgang til interne saksdokumenter og vi kan ikke kommentere innholdet i disse».

HER ER DE FIRE PARTIENE SOM SKI-TOPPENE HAR REAGERT PÅ I DEN FEM SIDER LANGE RAPPORTEN:

VEKKET REAKSJONER: Disse ordene er skrevet av Christian Meyer, ifølge ham selv. Foto: Faksimile
VEKKET REAKSJONER: Disse ordene er skrevet av Alexander Stöckl - ifølge ham selv. Foto: Faksimile
VEKKET REAKSJONER: Disse ordene er skrevet av Alexander Stöckl - ifølge ham selv. Foto: Faksimile
VEKKET REAKSJONER: Disse ordene er skrevet av Alexander Stöckl - ifølge ham selv. Foto: Faksimile