Etterlyser flere dommere - ber klubbene komme på banen