Idrettsprofessor: – Økonomi kan være en barriere for mange flere enn dem som våger å si det