Det viser en fersk spørreundersøkelse Respons Analyse har utført på oppdrag for VG.

Spørreundersøkelsen er gjennomført etter to uker med debatt om hvorvidt norsk fotball bør boikotte Qatar-VM i 2022, eller forsøke å få til endring gjennom det Norges Fotballforbund kaller en «dialoglinje».

NFF-styret ønsker ikke boikott. Det har derimot en rekke av landets toppklubber bedt om på sine respektive årsmøter.

731 personer svarte fredag på spørsmålet om en mulig norsk VM-boikott i slutten av 2022:

  • 55 prosent mener Norge bør boikotte Qatar-VM.

  • 20 prosent mener boikott er feil virkemiddel.

  • 25 prosent svarte «vet ikke».

Spørsmålet lød «Bør norsk fotball boikotte fotball-VM i Qatar i 2022?».

Norges Fotballforbund er ikke overrasket over de klare tallene. NFF nekter for at de er skuffet at over at spørreundersøkelsen peker mot at veldig mange i Norge mener boikott er det eneste riktige.

– Det er vanskelig å bruke et slikt uttrykk etter så mye oppmerksomhet om saken inn mot fotballtinget sist søndag. Jeg vil heller si at det er naturlig at det er et så stort engasjement etter en slik periode, sier Pål Bjerketvedt til VG.

Generalsekretæren fortsetter:

– Vi legger også merke til at en av fire er usikre. Det betyr at behovet for mer opplysninger og mer innsikt er nødvendig. Det styrker vårt arbeid med at et utvalg skal se på alle sider av dette. De skal se på om boikott er et av virkemidlene som det skal reageres mot et regime som Qatar og det faktum at de dessverre fikk tildelt fotball-VM i 2010.

Norsk fotball holdt forbundsting forrige helg. Der valgte man å utsette Qatar-spørsmålet til et ekstraordinært forbundsting som skal finne sted 20. juni. Da kreves det kun et simpelt flertall for å vedta en Qatar-boikott.

Torsdag starter VM-kvaliken med Ståle Solbakkens første kamp som landslagssjef. Om fotballtinget vedtar boikott kan Gibraltar (24. mars), Tyrkia (27. mars) og Montenegro (30. mars) bli de eneste kampene Norge spiller i kvalifiseringen

Meningene er delte i både fotballen og organisasjoner uten direkte tilknytning til idretten: Amnesty International vil ikke ta stilling. LO mener boikott er feil virkemiddel. Raftostiftelsen støtter en boikott. Det samme gjør EL- og IT-forbundet med sine 40.000 medlemmer.

Norsk Arbeidsmandsforbund vedtok allerede i 2015 at de støtter en Qatar-boikott.

I undersøkelsen VG kan presentere i dag, så er motstanden mot norsk deltagelse i Qatar-VM relativt jevnt fordelt mellom kvinner og menn, selv om kvinner har en noe høyere «Vet ikke»-andel enn menn.

Blant kvinner svarer kun 1 av 10 at de ikke mener Norge bør boikotte VM.

Samtidig er eldre noe mer kritiske til mesterskapet enn det unge nordmenn er.

Det var Tromsø og deres tidligere landslagsspiller Tom Høgli som startet «Qatar-bevegelsen» innenfor norsk fotball ved først å foreslå at Norges Fotballforbund skulle boikotte det omstridte mesterskapet.

TIL er ikke overrasket over at et flertall mener boikott er riktig.

– Responsen til oss har vært ganske lik, sier daglig leder, Øyvind Alapnes. Spørreundersøkelsen VG presenterer stemmer med eliteserieklubbens egen opplevelse av stemningen:

– Det har vært et overveldende flertall som har vært enige med oss, en god del mener at de ikke er godt nok innsatt i saken, også er det noen som har motsatt mening, oppsummerer han.

Pål Bjerketvedt bekrefter at NFF i løpet av neste uke vil offentliggjøre et utvalg på 10–15 personer som skal utrede den betente saken.

– Prosessen frem til det ekstraordinære tinget blir veldig spennende. At et slikt ting holdes viser jo at dette er en sak norsk fotball tar alvorlig. Det gjelder begge sider. Det er viktig at delegatene til tinget setter seg inn i saken og gjør seg opp et mening før 20. juni, mener Øyvind Alapnes.

Han er spent på sammensetningen av NFF-utvalget, men mener at det er «kommet signaler som gjør oss positive til utvalget».

Haugesund stiller seg inntil videre ikke bak Tromsøs initiativ om å boikotte.

«En boikott er det absolutt strengeste virkemiddelet man kan ty til i denne sammenheng. Skal man gå til det skritt å trekke seg fra et mesterskap må beslutningen være tatt på bredest mulig beslutningsgrunnlag. Både med tanke på effekten av en boikott og konsekvensene av den. Pr. i dag er kunnskapsgrunnlaget vårt for dårlig til at vi med sikkerhet kan si at boikott er den eneste riktige tilnærmingen til mesterskapet», skriver FKH-ledelsen i en uttalelse fredag.