Fana imponerte, mens Tertnes tapte for andre gang på tre dager

foto