Berisha: - Det sureste tapet jeg har opplevd

foto