Den tradisjonsrike klubben står i fare for å rykke ned igjen – igjen

foto