Det er i Rosenborgs årsoppgjør for 2022 det fremkommer at nåværende skipresident Tove Moe Dyrhaug får en ytelse på 2.924.113 kroner i det som omtales som en «etterlønnsavtale». Hun sluttet som daglig leder i klubben 12. juni 2022.

Det utgjør nesten en tidel av det totale underskuddet på 33 millioner kroner som klubben hadde i fjor.

– Det er ikke etterlønn, men pensjon. Men det må du ta med styreleder eller daglig leder, skriver Dyrhaug i en SMS til VG.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

Foto: Rosenborgs årsoppgjør for 2022.

Cecilie Gotaas Johnsen ble valgt til Rosenborgs styreleder for et snaut år siden. Hun bekrefter at det dreier seg om en pensjonsavtale.

Gotaas Johnsen sier at også de stusset over bruken av ordet «etterlønnsavtale», men at de har gått opp historien og at det i praksis er en pensjonsutbetaling.

Den kom – enkelt forklart – som en følge av klubbens økonomiske situasjon i 2012 der man fant ut hvordan man skulle spare penger og ordnet daværende pensjonsordning.

Dyrhaug var arrangementsansvarlig i Rosenborg fra 2005 til 2011. Da ble hun midlertidig forfremmet til daglig leder. Etter en periode tilbake i jobben som arrangementsansvarlig, satt hun som daglig leder fra sommeren 2013 til 2022.

Gotaas Johnsen sier at avtalen også ble gjort for å gi Dyrhaug incentiver om å forbli i klubben da det var interesse for henne andre steder.

Rundt perioden 2019/2020 ble avtalen formalisert.

Først nå – etter at Dyrhaug forlot klubben sommeren 2022 – er avtalen blitt bokført i regnskapet. Gotaas Johnsen sier at det ikke dreier seg om en engangsutbetaling.

– Det var ikke uvanlig med etterlønnsavtaler på det tidspunktet, men man kan jo stille seg spørsmålet om det er det man vil ha for fremtiden. Det er ikke nødvendigvis noe vi skal dra med oss inn i fremtiden, sier Gotaas Johnsen.

Tore Bjørseth Berdal tok over som daglig leder i Rosenborg 12. juni. Moe Dyrhaug er nå skipresident. Her er lønnen nesten halvannen million kroner, basert på 2021-tallene i Skiforbundets årsberetning.

Der står Dyrhaugs forgjenger Erik Røste oppført med 1.466.000 i lønn pluss 239.000 i andre godtgjørelser.

VG har vært i kontakt med Kjernen-talsmann Bjørn Skar om saken:

– Kjernen har ikke noe standpunkt i denne saken, og jeg mener heller ikke det er min oppgave å uttale meg om dette, men vil på generelt grunnlag si at Tove har gjort mye bra for klubben, skriver Skar i en SMS.