Det viser kommunikasjon fra skiforbundet - som VG sitter på.

Markedskoordinator Arne Åbråten har jobbet med Clas Brede Bråthen siden 2005 og mener bestemt at hans egen sjef fortjener en ny kontrakt i skiforbundet. Det mener ikke generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste, som har anklaget Bråthen for uakseptabel atferd.

I juni deltok Åbråten, sammen med blant annet landslagssjef Alexander Stöckl, i et møte med leder av hoppkomiteen, Alf Tore Haug. På dette tidspunktet hadde Ingvild Bretten Berg nektet å signere en kontraktsforlengelse for Clas Brede Bråthen.

På møtet ba Åbråten Haug om å trekke seg fra vervet som leder av hoppkomiteen.

«Videre informerer hoppkomiteen om at det via SMS fra deg til komiteleder påfølgende dag legges betydelig press på komiteen om å oversende kontrakt til sportssjefen, noe komiteen på dette tidspunktet ikke ønsket å gjøre» heter det i brevet ledelsen i Skiforbundet har sendt til Åbråten.

Videre heter det at:

«VM-arrangøren i Vikersund har også informert oss om at du på kort varsel avslo å bidra i et møte om bistand fra hopplandslaget til billettlansering for VM. Dette begrunnet du med at en ledende ansatt i Vikersund også sitter i hoppkomiteen».

Skiforbundet spør i brevet Åbråten gjentatte ganger om hans opptreden er i tråd med hans lojalitetsplikt.

I sitt svar, som VG har lest, skriver Åbråten at Alf Tore Haug tidlig i juni sa at han ikke ville ta gjenvalg som leder av hoppkomiteen dersom Bråthens kontrakt ikke ble resignert. Han mener derfor det ville være en naturlig konsekvens for Haug å gå av.

«Dette var en naturlig oppfølging av den informasjon han selv hadde gitt tidligere. Jeg kan ikke se at det å følge opp HK-lederens eget utsagn er i strid med lojalitetsplikten», skriver Åbråten i sin redegjørelse.

VIL HA BRÅTHEN BORT: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste. Foto: NTB

I etterkant av møtet med Haug i juni, utvekslet de to følgende SMS-er:

Åbråten: – Hei, etter det jeg forstår har ikke Clas Brede mottatt kontrakten. Er det noe uklart fra gårsdagens møte.

Haug: – Jeg ber om respekt for at vi forsøker å løse denne saken

Åbråten: – Respekt? Håper du har respekt for det vi sa i går. Ikke for å true, men vår vei til media som skissert i går nærmer seg fort. Send kontrakten til CB asap.

Noen minutter senere:

Åbråten: – Er den sendt?

Haug: – Vi prøver løse saken.

Åbråten: – Alf Tore. Jeg håper virkelig at gårsdagens møte ga deg en bekreftelse. Det vi ikke forstår og ikke liker er at du ikke svarer Clas Brede og heller ikke gir han din signerte versjon, slik du sa i går at det var naturlig for deg å gjøre. Det må du forklare oss hvorfor du ikke gjør.

Haug hadde allerede signert kontrakten, som han selv kaller et utkast. Denne ble så sendt til Clas Brede Bråthen dagen etter, hvorpå Bråthen signerte og sendte ut en fellesmail der han takket for tilliten. Haug og skiforbundet mener hoppsjefen på den måten kuppet sin egen ansettelse.

Bråthen mener derimot disse epostene viser at Haug har feilinformert i saken.

HOPPSJEF: Clas Brede Bråthen. Foto: Geir Olsen

I sin redegjørelse til Ingvild Bretten Berg skriver Åbråten i dag at SMS-ene ikke kan leses isolert:

«I møtet som det blir referert til var det noen andre enn meg som hadde ordet, og som signaliserte at man burde gå til media dersom man ikke fikk på plass en avtale med Clas Brede. Det er det som det refereres til i dialogen».

Og:

«Selvfølgelig ser man at man i etterkant kunne ha ordlagt seg noe annerledes, men det kom som en følge av det jeg oppfattet som en enighet mellom HK leder og ledergruppen fra møtet dagen før Og det var derfor overraskende at HK leder ikke fulgte opp denne enigheten».

Avslutningsvis spør ledelsen i NSF om kommunikasjonen med VM-arrangøren i Vikersund er korrekt, og om det er i samsvar med Åbråtens lojalitetsplikt:

«I dialogen med VM arrangørens representant, Svein Graff (bror til kommunikasjonssjef Espen Graff i skiforbundet, journ. anm.), skrev jeg at jeg ikke ønsket å møte medlem fra komiteen på det aktuelle tidspunktet. Møtet ble satt opp på nytt, og ifølge HK-medlem Per Bergerud i Vikersund er dette en sak som er løst i tråd med Vikersund sine ønsker, noe dere også er gjort kjent med fra Per direkte. Se under. Når jeg ble gjort oppmerksom på at Per Bergerud ikke satte pris på min måte å håndtere dette på, ba jeg Per om unnskyldning» svarte Åbråten.

VG er ikke kjent med om spørsmålene han har måttet svare for vil få en konsekvens for hopplandslagets markedskoordinator.

VG har bedt skiforbundet om en kommentar til denne saken, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.