Nordstad Moen sliter med koronaettervirkninger – dropper VM

foto