LeBron James skadd i første kamp etter «jøde»-kontroversene

foto