Med Tettey tilbake på banen har Norwich snudd trenden

foto