Stedet er Ekebergsletta. VG treffer kulturministeren og idrettspresidenten. På plass er også Daniel Arnesen fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning. Han og kollegene Karl Henrik Sivesind og Bernard Enjolras har gått gjennom kompensasjonsordningene.

– Tallene deres er utrolig bra. Det viser at vi har truffet bra, at krisepakkene har fungert, sier Abid Raja.

– Ikke minst at de grepene vi gjorde mellom først og andre pakke, faktisk fungerte.

Arnesen nikker. Rapporten hans viser at idretten i snitt har fått dekket 62 prosent av totalt forventet inntektstap. Det er langt mer enn sektoren «kunst og kultur» og også noe mer enn «hobby og fritid».

Hvis vi ser bare på bortfall av forventede billettinntekter, har idretten fått dekket 66 prosent - mot 16 prosent for «kunst og kultur».

– Som far med to barn i idretten har jeg fått merke hvor tungt det er at Oslo har stengt ned, men samtidig hvor raskt idretten tilpasser seg, sier Abid Raja.

– Hva skjer videre?

– En ny stimuleringsordning skal være på plass fra januar. Vi har fått gode innspill og denne rapporten gir oss også et godt grunnlag. Det vil handle om 2,5 milliard til idrett, kultur og frivillighet de første seks månedene.

Berit Kjøll støtter opp om hovedfunnene i rapporten og er glad for at Abid Raja før helgen kom med 15 millioner til Tokyo-OL-forberedelser.

– Vi hadde totalt 160 millioner i det som falt utenfor ordningene. Nå har vi fått disse 15 millionene til OL/Paralympics 2021, og resten går sikkert i orden, slik at det blir oppimot 40 millioner. Men det betyr at det fortsatt er 120 millioner igjen, sier idrettspresidenten.

– Jeg vet at hjertet til kulturministeren banker for norsk idrett, men det er helt uvurderlig at vi får disse pengene. Det er fortsatt noen som blør og er på konkursens rand. Det er fare for at de ikke kommer seg gjennom krisen.

– Hva snakker du om nå?

– Blant annet om dem som har uunngåelige faste kostnader, som leie av treningssteder. Som Friskis og Svettis, som dans og kampsport. Mange har fått utsatt leien, men den ligger der og venter på dem.

– Men dere kan vel ikke regne med å få kompensert alt?

– Nei, vi vet at vi ikke kan få krone mot krone kompensert, men vi er opptatt av at norsk idrett skal kunne drives på et minimumsbluss også under pandemien. Vi vil sikre oss at vi kommer over denne kneika. Det klarer vi - om vi får de siste 120 millionene på plass.

Abid Raja kommer ikke med pengeløfter, men han lover å ta med seg Kjølls bønn videre.

Rapporten som nå legges fram, støtter altså Abid Rajas påstand om at idrett og annen frivillighet har fått mye hjelp til å komme gjennom corona-problemene. «Krisepakkene har fungert i tråd med kriteriene som ble lagt til grunn», heter det.

Men forfatterne skriver samtidig at «det er et viktig poeng at bare en begrenset andel av organisasjonenes inntektsbortfall som har blitt kompensert og at dette kan svekke organisasjonenes overlevelse og aktivitet på sikt».

«Det er ikke lett å se enkle løsninger for hvordan aktivitetsnivået skal kunne holdes oppe om vi må gjennom en lang periode med strenge smitteverntiltak», heter det i rapporten.