Mange ferdigbehandlede kreftpasienter sliter med å ta hverdagen tilbake. For Linda Fortes ble treningen nøkkelen.

foto