Torsdag sendte Avaldsnes en redegjørelse rundt avtalen til Norges Fotballforbund (NFF). Det er ikke lovlig å reklamere for utenlandske spillselskap i Norge, men styrelederen er skråsikker på at de har jussen på sin side.

Kulturminister Abid Raja var blant dem som var ute og ba Avaldsnes respektere regelverket.

Da VG møter Skjærstad på en kafé i Haugesund, smeller det tilbake mot Raja, mot NFF og mot Norges Idrettsforbund (NIF).

– Hvor er Abid Raja? Hvor er likestillingsministeren? Hva gjør han for nettopp likestilling? Hvorfor sitter han så stille i båten i denne debatten?

Skjærstad forteller at Avaldsnes var klar over det ville bli reaksjoner på avtalen med Betsson, og håpet at det skulle bidra til å sparke i gang en debatt om ressursfordelingen mellom menn og kvinner i idretten.

– Er avtalen med Betsson en reaksjon på hva kvinnefotballen har fått av midler de siste årene? Eller er det kun for å øke satsingen deres?

– Det er begge deler. Betsson er opptatt av kvinneidrett og støtter opp om like muligheter. I en tøff periode er det viktig å få inn store samarbeidspartnere. Samtidig er vi jo provosert over måten kvinnefotballen blir behandlet. Skjevfordelingen som skjer er helt tullete.

– Ville dere inngått avtalen med Betsson om den økonomiske situasjonen på kvinnesiden var bedre?

– Vi ville inngått den uansett fordi vi vil satse internasjonalt. Vi hadde inngått den for å kunne øke satsingen, sier Skjærstad.

Avaldsnes’ styreleder er krystallklar på hva han synes om arbeidet med likestilling. Han mener Raja må ta grep og komme seg ut av departementskontorene for å se hvordan ting fungerer.

– Han er nødt til å instruere hvordan midlene skal bli brukt. Det kan han gjøre. Jeg sier ikke at vi skal komme til 50/50 i kjønnsfordelingen, men vi må virkelig komme nærmere enn det vi er nå i dag.

– Hvilke konkrete grep mener du Abid Raja skal ta for å bedre kjønnsfordelingen?

– Han kan iverksette tiltak ved å øremerke midler som skal fremme like muligheter. Han kan instruere og skape en fordelingsnøkkel som er langt bedre enn den vi har i dag. Han kan også være strengere overfor forbundene. Jeg mener at Raja har gjort fryktelig lite for å få en bedre fordeling av ressursene i idretten.

Kultur- og likestillingsministeren er imidlertid tydelig på at jenter skal ha samme muligheter som gutter. Han forteller at det har vært en viktig kampsak for ham personlig og politisk.

– Jeg kommer fra et hjem og en kultur hvor likestilling ikke er en selvsagt verdi, derfor har det for meg som pappa til to tvillingjenter vært viktig å kjempe for alle jenters muligheter, sier Raja til VG.

KLAR TALE: Abid Raja forteller til VG at han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Avaldsnes. Foto: Terje Pedersen/NTB

De viktigste målgruppene for den statlige idrettspolitikken er barn og unge, ifølge Raja. Han sier at det er en forutsetning for den statlige støtten til idretten at alle skal ha mulighet til å drive idrett ut fra sine interesser og ambisjoner.

– Så gir staten en grunnstøtte til toppidrett som forvaltes av Olympiatoppen. Men staten gir altså ikke direkte støtte til elite/toppidrett på klubbnivå. Det gjør vi ikke for noen idretter, heller ikke fotball. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i kritikken fra Avaldsnes, sier han og legger til:

– NFF har store inntekter og må selv svare for hvordan de fordeler midlene. Statlig tilskudd utgjør en liten andel av forbundets inntekter. Som idrettsminister kan jeg selvsagt ikke diktere hvordan en autonom organisasjon fordeler sine midler, og jeg håper Avaldsnes og andre i idretten tar denne diskusjonen med NFF sentralt også.

Skjærstad legger ikke all skyld på Raja, men tordner også mot eget forbund og Norges Idrettsforbund (NIF):

– NIF har satt i gang initiativ for å få flere kvinner inn i lederstillinger, men de fordeler ikke de midlene som er der bedre av den grunn. Det er fortsatt stor skjevfordeling. NFF har både kapasitet og ressurser til å gjøre endringer, men de gjør det ikke. Det er altfor passivt. 30 prosent av medlemmene til NFF er kvinner, og da må det legges mer til rette enn det gjør i dag. De må fordele vesentlig mer penger til kvinnefotballen, både i bredde og topp. Kvinnene får bare en brøkdel i forhold til herrene.

Norges Fotballforbund liker dårlig kritikken fra Karmøy-klubben. De mener et angrep på NFF bidrar til å flytte fokus bort fra avtalen med den omstridte avtalen Betsson. Det er ikke lov til å reklamere for utenlandske spillselskaper i Norge.

– Vi er enige om at vi ikke er i mål for å utjevne forskjeller i dame- og herrefotball. At vi ikke jobber med endringer kjenner vi oss ikke igjen i, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

– NFF har de siste årene styrket satsingen på kvinnefotball, både økte budsjetter og flere dedikerte ansatte som jobber med å løfte kvinnefotballen. Forskjellene handler mye om den kommersielle interessen for herrefotball kontra kvinnefotball, og som igjen henger sammen med interessen blant publikum.

Se hele svaret fra Svendsen i faktaboksen under:

– Norges idrettsforbund jobber ikke spesifikt mot enkelte idretter, men vi jobber for å rekruttere og engasjere flere kvinner i lederstillinger og trenerroller, og ønsker på denne måten å påvirke idretten både nasjonalt og internasjonalt. Dette mener vi blant annet vil gi like økonomiske muligheter og bedre likestilling i idretten på sikt, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.