Nå blir det større skille mellom elite og bredde i Viking