Mens TV-bildene viste Englands feiring, prøvde Panama å overrumple dem med et listig knep. Så grep dommeren inn.

foto