- Kvinnelige trenere er helt avgjørende for å få bort den bekymringen og frykten som foreldrene føler

foto