Konkrete planer om et nytt supersenter på Sognsvann i Oslo har blitt en gjenganger de siste ti årene. Planene har stadig blitt endret.

Sommeren 2020 var målet at senteret skulle stå ferdig i 2023. Prislappen for «selve toppidrettssenteret» ble estimert til rundt 500 millioner kroner.

Nå har Norges idrettsforbund søkt om et statlig tilskudd på 875 mill. – med mål om ferdigstillelse i 2025.

«Skal Norge henge med i internasjonal toppidrett, må̊ treningsfasilitetene og den nasjonale møteplassen for toppidrett få̊ et betydelig løft», heter det i søknaden.

– Vi fikk en smell da coronaen kom. Da ble alt satt på vent i over ett år, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen.

Han får erfare at «tid er penger».

– Vi har regnet stor usikkerhetsmargin inn i prosjektet, og vi har regnet prisstigning frem til ferdigstillelse høsten 2025 med i den nye kostnadsrammen, og derfor har kostnadsrammen økt. Men selve bygningen har ikke reelt sett blitt særlig mye dyrere, mener han.

En del av kostnadsøkningen kommer av større isflate, større innvendig areal, oppgradering av kvalitet og økte materialkostnader som følge av pandemien.

Toppidrettssjefen mener at sjansen for en budsjettsprekk er svært liten.

– Vi ønsker å opptre svært redelig, og med reelle beløp.

At han sommeren 2020 uttalte at «prislappen for selve toppidrettssenteret ligger på ca. 460–525 millioner kroner», forklarer han slik:

– For å få bygd senteret må vi flytte stadion noe mot vest og lage noen erstatningsanlegg for NIH (Norges idrettshøgskole). En del av dealen er at prosjektet finansierer de nye anleggene som er nødvendig fordi vi flytter alt utover. Det kommer i tillegg til «selve toppidrettssenteret», sier Øvrebø.

2015: Tore Øvrebø og NIFs anleggssjef Torstein Busland hadde planer om «Campus Sognsvann». Disse ble senere skrinlagt. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Ifølge Øvrebø ønsker man i stor grad å gå for det som ble omtalt som «alternativ 1» i mulighetsstudien fra 2020.

For to år siden hadde dette en kostnadsramme på 742 millioner kroner, inkludert ombygging av eksisterende bygg til et hotell med 80 rom (fra eksisterende 32 hotellrom).

– Kulturdepartementet har vært tydelige på at det ikke vil være mulig med statlig finansiering av annet enn idrettsbygget, og derfor er hotelldelen, som vi har snakket om tidligere, utelatt i det nye prosjektet, forklarer Øvrebø.

Han mener et nytt nasjonalt toppidrettssenter er helt avgjørende for fremtidig norsk toppidrett.

– Anlegget vi har i dag, er vi glade for, men det er rigget for 90-tallets toppidrett. Det er for trangt og vi klarer ikke opprettholde kvaliteten på trening og en del andre utviklingsprosesser som vi ønsker, som er nødvendig for å holde oss i verdenstoppen.

– Vi må rett og slett styrke møteplassen for norsk toppidrett.

Sparebankstiftelsen DNB har i tillegg gitt tilsagn om en gave på 100 mill. til prosjektet. Gaven skal brukes til utstyr i senteret.

PS! Tomtekostnaden er 0 (null) siden prosjektet skal realiseres på tomten til Norges idrettshøgskole.